top of page

Informatie omtrent Coronavirus Thuiszorgmedewerker

 

De gezondheid van onze medewerkers staat op één. We volgen alle voorschriften vanuit de overheid, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ATZB instrueert jou aan de hand van hun richtlijnen. We zetten hierbij jou en onze cliënten centraal.

Wat betreft jouw eigen werksituatie kun je aanvullende richtlijnen lezen in de onderstaande vragen en antwoorden. Wat moet je bijvoorbeeld doen als een cliënt besmet is? Heb je vragen en/of opmerkingen over jouw werkzaamheden of de werkzaamheden bij onze cliënten, mail ons of neem telefonisch contact op.

 

De kinderopvang is gesloten, maar één ouder/verzorger werkt in de vitale sector.  Heb ik recht op opvang?
Voor ouders of verzorgers die werken in cruciale beroepsgroepen, blijven de scholen en kinderopvanglocaties wel open. Zij kunnen dan aan het werk, terwijl hun kinderen daar worden opgevangen. Het gaat specifiek om personeel in de (thuis)zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de voedselketen, brandstoffentransport, het ophalen en inzamelen van afval en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, de hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen.  

 

Als één van de ouders in de vitale sector werkt heeft jouw kind waarschijnlijk ook recht op opvang. Wanneer jouw kinderen geen gezondheidsklachten hebben, kun jij aangeven bij het kinderdagverblijf dat jij recht hebt op opvang.  

Dit betekent dat de werkzaamheden die je voor ATZB uitvoert als vitaal beroep wordt aangemerkt.  

Voor een complete lijst van vitale beroepen, zie onderstaande link: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Mijn cliënten vallen onder een kwetsbare doelgroep en hebben o.a. last van COPD, astma of diabetes. Als ik hoest en/of nies, mag ik dan naar deze cliënten toe? 


Zolang jouw cliënten of jij geen gezondheidsklachten hebben, kun je gewoon aan het werk bij deze cliënten. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, neem dan zelf telefonisch contact op met jouw cliënt en bespreek dit. Bij enige twijfel neem je altijd contact met ons op.

We benadrukken dat in deze tijd is hygiëne extra belangrijk, houd dan ook gepaste afstand tussen jou en je cliënt (minstens 1,5 meter) en houd je aan de hygiënevoorschriften van het RIVM. Bovenstaande is de richtlijn vanuit de GGD en het RIVM.  

Zie ook:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals#advies

 

Ik val zelf onder de risicogroep (COPD, astma en diabetes), is het verantwoord voor mijzelf om nu naar mijn cliënten te gaan?
Zolang jouw cliënten geen gezondheidsklachten hebben, kun je gewoon aan het werk bij deze cliënten. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, neem dan zelf telefonisch contact op met jouw cliënt en bespreek dit. Bij enige twijfel neem je altijd contact met ons op. 

 

 

Mijn gezinsleden vallen onder de risicogroep (COPD, astma en diabetes). Is het verantwoord om nu naar de cliënten te gaan?


Zolang jouw cliënten geen gezondheidsklachten hebben, kun je gewoon aan het werk bij deze cliënten. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, neem dan zelf telefonisch contact op met jouw cliënt en bespreek dit. Bij enige twijfel neem je altijd contact met ons op.

Zorgmedewerkers ten aanzien van het Coronavirus 
 

Veel Nederlanders zijn afhankelijk van zorg en ondersteuning. Omdat het werk dat jullie iedere dag doen zo ontzettend belangrijk is, zijn de maatregelen ten aanzien van zorgmedewerkers anders . 

Voor zorgmedewerkers die buiten werken (extramuraal) niet in een ziekenhuis (o.i.d.) is de regel volgens het RIVM als volgt;   

Wanneer moeten zorgmedewerkers thuisblijven;   

 • Bij verkoudheid en/of hoesten en koorts; thuisblijven, overleg met werkgever;   

 • Koorts is bij > 38 graden;   

 • Alleen bij verkoudheid en/of hoesten is geen reden om te thuis te blijven.
   

Wanneer kunnen zorgmedewerkers aan het werk;   

 • Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze 1 dag  niet meer hoesten en geen koorts  hebben;  

 • Als familieleden nog klachten hebben mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft.  

 

 

Mijn cliënt heeft klachten, maar wil persé dat ik kom. Wat moet ik doen?  


Neem dan contact met het filiaal op en wij zullen het individueel bekijken.

Wij vinden het belangrijk om jou een veilige werkomgeving te kunnen bieden. Zodra de richtlijnen van het RIVM veranderen zullen wij hier een update plaatsen. Voor cliënten gelden dezelfde richtlijnen als voor anderen inwoners van Nederland

Omdat wij het welzijn van onze cliënten belangrijk vinden, kan je de cliënt adviseren om contact met de huisarts op te nemen als er aanleiding is voor (verdenking) van het coronavirus. Zie bij de andere veel gestelde vragen wanneer dit het geval is. Als jij je zorgen maakt over de gezondheid van de cliënt overleg dan met het filiaal. Hij of zij kan dan eventueel contact opnemen met de contactpersoon van onze cliënt.  

Een cliënt wil niet dat ik kom, wat kan ik doen?
Neem contact op met filiaal. Die zal contact opnemen met de cliënt en verdere afspraken met jou en hem/haar maken. Wellicht kunnen wij boodschappen doen voor de cliënt? Er zijn een hoop cliënten zonder een netwerk.

Moeten cliënten melden als ze een (verdenking) van besmetting met het Coronavirus hebben?
Graag, we willen dit weten zodat we onze thuishulpen een veilige werkomgeving kunnen geven. We vragen daarbij om allereerst de huisarts te contacten, maar ons ook op de hoogte te stellen via de zorgcoördinator. Het zorgmoment zal dan verzet worden tot de risico’s er niet meer zijn.

Moet ik mij melden als ik in een risicogebied ben geweest?
Ja, wij willen graag dat je dit meldt bij het filiaal waar je werkzaam bent. Afhankelijk van je situatie kunnen wij met elkaar beoordelen of je weer aan het werk mag.

Mijn cliënt is in een risicogebied geweest, kan ik hier gaan werken?
Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Op het moment dat de huisarts iemand in quarantaine plaats, adviseren wij om niet te gaan werken. Anders mogen de werkzaamheden (met in acht neming van de hygiënemaatregelen) gewoon plaatsvinden.

Adviseer een cliënt contact op te nemen met de  huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst

als hij / zij: 

 • Koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid);

 • In de afgelopen twee weken in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus zoals:  

 • China (inclusief Hong Kong en Macau)

 • Singapore 

 • Zuid-Korea 

 • Iran 

 • Italië  

 • Of in de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het Coronavirus. 

 

 

Hygiëne

Welke hygiënemaatregelen moet ik in acht nemen?
Goede persoonlijke hygiëne is in deze situatie het allerbelangrijkste! Hygiënemaatregelen die je zelf kan toepassen zijn: 

 1. Was regelmatig je handen met water en zeep; 

 2. Houd een papieren zakdoek voor je mond als je niest of hoest, gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was na hoesten of niezen je handen. Een alternatief is om in je elleboog te hoesten of niezen;

 3. Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een rolhanddoek geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig gebruikt worden;

 4. Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan;

 5. Maak voorwerpen die je vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon;

 6. Groet elkaar zonder aanraking;

 7. Ventileer waar mogelijk ruimtes; 

 8. Volg de speciale maatregelen op die bij de werklocatie gelden.

 

Voor een instructie voor het goed wassen van je handen verwijzen we je graag naar de  instructiefilm van het RIVM 

Is ATZB verplicht om iets doen?
Ja, Wij moeten medewerkers informeren over symptomen, wijzen op hygiënemaatregelen, hoe te handelen bij klachten en zorgen voor een veilige werkomgeving. 

 

 

Preventiemiddelen

Heeft het zin om een mondkapje te dragen?
Nee, dat is niet nodig. In Nederland worden alleen mondkapjes geadviseerd voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond en je moet ze regelmatig wisselen. Simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.

 

Gaat ATZB preventiemiddelen uitleveren aan thuishulpen?
Nee, ATZB gaat geen middelen uitleveren aan onze medewerkers. Wij zijn verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het coronavirus wordt overgedragen door persoonlijk contact. Wij hebben het handwas protocol daarom nogmaals onder de aandacht gebracht in de nieuwsbrief, tijdens de dienstverlening is er geen persoonlijk contact noodzakelijk. We raden de komende tijd af om cliënten aan te raken. Op deze manier proberen we verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ik heb zelf desinfecterende middelen aangeschaft, kan ik deze declareren?
ATZB heeft besloten om de richtlijnen die het RIVM ons aangeeft te volgen, we gaan dan ook nog geen extra middelen verstrekken. Ook de middelen die collega’s zelf aanschaffen, kunnen niet gedeclareerd worden. Op het moment dat de officiële instanties het standpunt wijzigen, zullen wij ook ons standpunt opnieuw bepalen.   

 

Indien je nog vragen hebt naar aanleiding van deze informatie, dan verzoeken wij je om ons een mail te sturen.

bottom of page