top of page
We supply a wide range of medical equipment, including mobility solutions, available to rent for both short and long term periods. Call us now for a quote 1-800-000-0000
Zoetermeer luchtfoto.jpg
Onze samenwerkingspartners in Leiden

 

Juist binnen het themaveld van wonen, welzijn en zorg is de noodzaak van samenwerking in toenemende mate onmiskenbaar. De trend dat de groep ouderen groeit, en ouderen alsook mensen met beperkingen langer en vaker zelfstandig thuis wonen doen het belang van samenwerking in de zorg tussen zorgverleners, alleen maar toenemen. 
In de praktijk betekent dit dat wij als extramurale zorginstelling grote waarde hechten aan het onderhouden van contacten met de lokale; verpleeg- en verzorgingstehuizen, huisarts(en)praktijk(en), ziekenhuizen, woningcorporaties, het CIZ, het WMO-loket en welzijnsinstellingen.

Wij schakelen een ouderenadviseur in als een client behoefte heeft aan bepaalde voorzieningen, zoals op administratief gebied of hulp bij aanvragen van huishoudelijke hulp. Klik op onderstaande link voor meer informatie.

bottom of page