We supply a wide range of medical equipment, including mobility solutions, available to rent for both short and long term periods. Call us now for a quote 1-800-000-0000
Onze samenwerkingspartners in Diemen

 

Juist binnen het themaveld van wonen, welzijn en zorg is de noodzaak van samenwerking in toenemende mate onmiskenbaar. De trend dat de groep ouderen groeit, en ouderen alsook mensen met beperkingen langer en vaker zelfstandig thuis wonen doen het belang van samenwerking in de zorg tussen zorgverleners, alleen maar toenemen. 
In de praktijk betekent dit dat wij als extramurale zorginstelling grote waarde hechten aan het onderhouden van contacten met de lokale; verpleeg- en verzorgingstehuizen, huisarts(en)praktijk(en), ziekenhuizen, woningcorporaties, het CIZ, het WMO-loket en welzijnsinstellingen.

Diemen 

Diemen 020 - 46 887 33

​Amsterdam 020- 30 801 29

Zoetermeer 079 - 3 312 412

Leiden 071 - 7 630 638

Den Haag 070- 36 141 84

© 2019 Algemeen Thuiszorg Bureau